Цветан Кръстанов

IT BACKUP AND LINUX ENGINEER

Умения

UNIX администриране

Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на CentOS и Debian базирани Mail, Web, Share, Phone, Shape, Streaming, DNS, DHCP Linux сървъри, LVMs.

Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на UNIX сървъри: HP-UX Service guard and SRP, Solaris zones, LVMs.

Администриране на бекъпи

Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на бекъп в корпоративна среда: HP Data Protector; IBM TSM; EMC Netwoker.

Други

Open Office, MS Office, BASH и Perl скриптове.

Технически умения

  • Linux, Solaris, HP-UX
  • Windows 7/8/2012 server
  • OS X
  • HP Data Protector
  • IBM TSM
  • EMC Networker
  • BASH скриптове
  • PERL
  • C/C++

Опит

Hewlett-Packard

Юникс инженер

Април 2016-now

Конфигуриране и поддръжка на Юникс базирани сървърни системи: Linux Red Hat, Suse, Solaris, HP-UX.

Hewlett-Packard

Бекъп инженер техническа поддръжка

2010-2016 Април

Инсталиране, конфигуриране, поддръжка и имплементиране на бекъп решения в корпоративна среда :HP Data Protector; IBM TSM; EMC Netwoker.

Adecco

Техническа поддръжка - Бекъп

2009-2010

поддръжка на бекъп решения: HP Data Protector, ArcServe.

Atlantis ltd.

Системен администратор

2007-2009

Инсталиране, конфигуриране, поддръжка и имплементиране на RedHat базирани Mail (Postfix, Qmail), Web (Apache, Apache2), File Sharing (SAMBA), Phone (Asterisk), Streaming (Ices, Icecast), DNS (Bind), DHCP Linux сървъри. Рутери (Cisco 2600 series), мрежи

Обучение

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Информационни системи — Магистър

Цветан Кръстанов — krastanov.tsvetan@gmail.com — (+359) 888-938972

This template downloaded form free website templates